C.T.L.F - Relació amb Línia 22
 
Tot i els diferents esports que s'hi practiquen només l'hoquei està federat, s'estructura com a secció independent dins de la composició del Club i juga amb el nom de Línia 22 - Club de Tennis Les Fonts. Aquesta especial situació és fruit de la fusió, l'any 1997, del Club de Tennis Les Fonts amb l'aleshores entitat independent Línia 22 H.C. Tot i que aquesta operació els convertia en un únic club, es va acordar mantenir el nom de Línia 22 per a l'hoquei i preservar així l'espai que, en els seus 10 anys d'història, el Línia 22 havia aconseguit guanyar-se dins el panorama hoqueístic català i espanyol.
 
Imatges/Menus/box_green_clr0011x1.gif Imatges/Menus/box_green_clr0011x2.gif Imatges/Menus/box_green_clr0011x3.gif
Imatges/Menus/box_green_clr0018x1.gif